Một số đồ án quy hoạch tổng thể do KTS: TRỊNH QUỐC SỬ thực hiện

TRỊNH QUỐC SỬ Kiến trúc sư trưởng của ELKAY

TIỂU SỬ: Tốt nghiệp 1983 Đại học kiến ​​trúc hà nội Cử nhân Khoa học Kiến trúc : Hà Nội – Việt Nam Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ (AIA), thành viên liên kết Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) Là Kiến trúc sư trưởng của ELKAY VIỆT NAM và Thành viên điều hành chính người Mỹ Consultants Group (ACG)

TRỊNH QUỐC SỬ quản lý các nhóm tư vấn kiến ​​trúc của ELKAY và ACG và giám sát các hoạt động kinh doanh. Với hơn ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong quy hoạch kiến ​​trúc và đô thị  tổng thể và một loạt kết nối với nhiều kiến trúc sư, nhà đầu tư và nhà phát triển cả ở Hoa Kỳ và Việt Nam. TRỊNH QUỐC SỬ đã đã thiết lập thành công nền tảng vững chắc cho sự phát triển thịnh vượng của ELKAY & ACG.

TRỊNH QUỐC SỬ lấy bằng Cử nhân Danh dự về Kiến trúc tại Hanoi Architectural Đại học năm 1983, sớm hơn ba tháng so với ngày tốt nghiệp dự kiến ​​của ông, kết quả là sự tham gia thành công của anh ấy trong một dự án cạnh tranh quốc tế được tổ chức bởi Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) ở Manila, Philippine dành cho sinh viên đại học năm cuối ở chương trình kiến ​​trúc.

Sau khi tốt nghiệp, TRỊNH QUỐC SỬ bắt đầu làm việc Việt Nam và các công ty kiến ​​trúc từ năm 1983 đến cuối những năm 90 trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm 1999, TRỊNH QUỐC SỬ gia nhập Development Design Group Inc. (DDG), có trụ sở tại Hoa Kỳ công ty kiến ​​trúc sau khi DDG mời anh gia nhập công ty của họ. Kể từ khi tham gia DDG, TRỊNH QUỐC SỬ đã phối hợp thiết kế, quy hoạch và kiến ​​trúc cho nhiều cửa hàng bán lẻ, phát triển giải trí, văn phòng, khu dân cư và khu hỗn hợp, cả mới và cải tạo vòng quanh thế giới.

Dựa trên khả năng của anh ấy để kết hợp các ý tưởng khái niệm lớn với các chi tiết phức tạp để phát triển các giải pháp sáng tạo, anh ấy đã chứng minh được uy tín nghề nghiệp với các đồng nghiệp của mình. Trong Ngoài ra, TRỊNH QUỐC SỬ có khả năng đặc biệt trong việc tạo ra các mô hình mà không cần bản vẽ hoặc phác thảo để trình bày ý tưởng thiết kế. Thiết kế của anh ấy là độc nhất và khác biệt với những người khác. Hơn nữa, kỹ thuật kết xuất bản vẽ tay của anh ấy cực kỳ chính xác, chỉ một phần trăm nhỏ kiến trúc sư có thể hành nghề và thành thạo. Nền tảng kiến ​​trúc vững chắc của TRỊNH QUỐC SỬ bao gồm dịch vụ trung tâm thương mại và nhà phố hỗn hợp