Thủ tục trước xây dựng

Thủ tục trước xây dựng là các bước chuẩn bị về thiết kế, hồ sơ xây dựng, cấp phép thi công để hoàn thành thủ tục pháp lý cho một ngôi nhà