24
Th6

Chính sách thanh toán

Để hiểu rõ quy định thanh toán, hình thức thanh toán, Quý khách hàng/ Đối tác tham khảo nội dung chi tiết sau đây:

1. Đối với Hợp đồng Thiết kế nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thiết kế nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 2 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp động thiết kế vào thời điểm ký hợp đồng để ELKAY bắt đầu triển khai công việc.
  • Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp động thiết kế còn lại khi Khách hàng thống nhất phương án thiết kế 3D để ELKAY khai triển bản vẽ kỹ thuật.

Ghi chú: Trong trường hợp Khách hàng ký hợp đồng thiết kế và thi công nội thất trọn gói, ELKAY sẽ giảm 50% chi phí thiết kế nội thất ngay trên theo giá trị hợp đồng thiết kế.

2. Đối với Hợp đồng Thi công nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thi công nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 3 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng thi công vào thời điểm ký hợp đồng để ELKAY mua vật tư và trang thiết bị.
  • Đợt 2: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng thi công khi ELKAY vận chuyển 80% nội thất đồ gỗ lên đến địa chỉ công trình.
  • Đợt 3: Thanh toán 20% còn lại trên Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng thực tế khi ELKAY hoàn tất 100% khối lượng công trình và bàn giao trong vòng 3 ngày.

3. Đối với hợp đồng Thiết kế và thi công dự án hàng loạt

Ngoài ra, đối với những công trình lớn, công trình dự án hàng loạt, ELKAY sẽ đề xuất quá trình thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

Lần 1: Tạm ứng mức chi phí ấn định được thương lượng giữa Chủ đầu tư và ELKAY vào thời điểm ký hợp đồng.

Lần 2: Thanh toán chia làm 2 đợt, sau như:

  • Đợt 1: Thanh toán 95% giá trị thực hiện sau khi trừ số tiền tạm ứng hợp đồng. Khi ELKAY hoàn thành 100% công trình.
  • Đợt 2: Thanh toán số tiền 5% còn lại sau khi ELKAY hoàn tất quá trình bảo hành 12 tháng.

Khi lựa chọn thanh toán bằng chuyển khoản, nhân viên kinh doanh của ELKAY sẽ gửi thông tin chi tiết về thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong từng hợp đồng cụ thể.